КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
Доклади от проверки на обекти без комплексно разрешително

Доклад от комплексна проверка на обект   "СИС Индустрийз" ООД, с. Венец и с. Церковски
Доклад от комплексна проверка на обект   "Бургаски корабостроителници" АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект   "Интерпласт 2007" ЕООД, с. Ябланово, общ. Котел
Доклад от комплексна проверка на обект   "Черноморско злато" АД, гр. Поморие
Доклад от комплексна проверка на обект   "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - Летище Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект   "ДМГ Мебел" ЕООД, гр. Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект птицекланица с. Чубра, общ. Сунгурларе на "Ависпал" ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Вин.С. Индустриийс" ООД - с. Церковски
Доклад от комплексна проверка на обект "Винекс Славянци" АД, цех - с. Славянци, цех - гр. Сунгурларе, цех - с. Лозарево
Доклад от комплексна проверка на обект консервна фабрика в с. Гълъбец на "М Инвест БГ"  ЕООД
Доклад от комплексна проверка на обект "Кох-и-Ноор Хемусмарк"  АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Франко"  ЕООД, гр. Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект в.с. "Дюни" - хотелски комплекси с ПСОВ, община Созопол
Доклад от комплексна проверка на обект "Пасат"  АД, гр. Царево
Доклад от комплексна проверка на обект "Стъклопласт - Димов, Димова и сие"  СД, гр. Царево
Доклад от комплексна проверка на обект "Пластмасови изделия"  АД, гр. Средец
Доклад от комплексна проверка на обект "НСКФ Трейд"  ООД, гр. Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект "Победа"  АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Растителни масла Костуров и Ко" ООД, с. Съдиево, община Айтос
Доклад от комплексна проверка на обект "Клас" ООД, с. Гълъбец, община Поморие
Доклад от комплексна проверка на обект "Дограма"  АД
Доклад от комплексна проверка на обект Нефтен терминал "Росенец" 
Доклад от комплексна проверка на обект "ЗТВ" АД, гр. Каблешково, община Поморие
Доклад от комплексна проверка на обект "Кроношпан България ЕООД", гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Елкабел" АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Селт" ООД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект кариера "Върли бряг", гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Джи Би Си Индустриална група" ЕООД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Трансвагон" АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Термопласт" АД, гр. Бургас
Доклад от комплексна проверка на обект "Чикън груп" ООД, гр. Бургас


2011 г.
2010 г.
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас