КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - БургасЗа повече информация вижте официалните страници на международните инициативи

Ден на влажните зони         www.ramsar.org
Ден на водата                       www.worldwaterday.org
Дeн на Земята                       www.earthday.org
Ден на околната среда         www.unep.org
Ден на река Дунав                www.icpdr.org
Седмица на мобилността    www.mobilityweek.euЕКО Календар

Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF