МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР.БУРГАС 
гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" N 67, п.к. 219,тел: 813-212; 813-205, факс: 813-200, е-mail: riosvbs@unacs.eu

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАГА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОЗОН


РИОСВ-БУРГАС
телефон за допълнителна информация 056/813 212

1. Данни за наблюдаваните превишения:
1.1. Местонахождение на района с превишение: гр. Бургас, к-с Меден рудник
1.2. Превишаване на Праг за информиране на населението за озон - 180 мкг/м3
1.3. Дата и час на превишаването: 13.08.2010 г., както следва:
15:00 часа - 191.7   мкг/м3
16:00 часа - 199.64 мкг/м3
2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:
2.1. Географски район на очакваните превишения на алармените прагове: жилищни зони на к-с Меден рудник.
2.2. Очаквана промяна на нивата на озон (понижение, стабилизиране, повишаване): тенденция за понижаване на нивата на озон в атмосферния въздух.
3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:
3.1. Информация за чувствителните групи от населението - деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания.
3.2.Описание на вероятните симптоми - краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрация около 200 мкг/м3), а при по - високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3;
3.3. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население - хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито (ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер);
3.4. Повече информация може да се получи от: Регионален диспечерски пункт в РИОСВ Бургас, на посочения в съобщението телефон.
4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност. Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни бюлетини на ИАОС/РИОСВ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РИОСВ-БУРГАС
телефон за допълнителна информация 056/813 212

1. Данни за наблюдаваните превишения:
1.1. Местонахождение на района с превишение: гр. Бургас, к-с Меден рудник
1.2. Превишаване на Праг за информиране на населението за озон - 180 мкг/м3
1.3. Дата и час на превишаването: 12.08.2010 г., както следва:
16:00 часа - 190.29 мкг/м3
17:00 часа - 200.50 мкг/м3
18:00 часа - 195.41 мкг/м3
19:00 часа - 198.28 мкг/м3
2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:
2.1. Географски район на очакваните превишения на алармените прагове: жилищни зони на к-с Меден рудник.
2.2. Очаквана промяна на нивата на озон (понижение, стабилизиране, повишаване): тенденция за понижаване на нивата на озон в атмосферния въздух.
3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:
3.1. Информация за чувствителните групи от населението - деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания.
3.2.Описание на вероятните симптоми - краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрация около 200 мкг/м3), а при по - високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3;
3.3. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население - хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито (ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер);
3.4. Повече информация може да се получи от: Регионален диспечерски пункт в РИОСВ Бургас, на посочения в съобщението телефон.
4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност. Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни бюлетини на ИАОС/РИОСВ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РИОСВ-БУРГАС
телефон за допълнителна информация 056/813 212

1. Данни за наблюдаваните превишения:
1.1. Местонахождение на района с превишение: гр. Бургас, кв. "Долно Езерово"
1.2. Превишаване на Праг за информиране на населението за озон - 180 мкг/м3
1.3. Дата и час на превишаването: 05.08.2010 г., както следва:
15:00 часа - 212,99 мкг/м3
16:00 часа - 257,60 мкг/м3
17:00 часа - 254,02 мкг/м3
2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:
2.1. Географски район на очакваните превишения на алармените прагове: жилищни зони на кв. "Долно Езерово".
2.2. Очаквана промяна на нивата на озон (понижение, стабилизиране, повишаване): тенденция за понижаване на нивата на озон в атмосферния въздух.
3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:
3.1. Информация за чувствителните групи от населението - деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания.
3.2.Описание на вероятните симптоми - краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрация около 200 мкг/м3), а при по - високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3;
3.3. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население - хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито (ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер);
3.4. Повече информация може да се получи от: Регионален диспечерски пункт в РИОСВ Бургас, на посочения в съобщението телефон.
4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност. Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни бюлетини на ИАОС/РИОСВ.