16 януари 2013 г.
Глоба и спиране на строителството в Иракли ще наложи РИОСВ-Бургас. Проверката на терен установи несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС.   пълният текст

15 януари 2013 г.
Съдът потвърди наложена от РИОСВ-Бургас на община Несебър санкция за ПСОВ-Равда-Слънчев бряг.   пълният текст

14 януари 2013 г.
Процедурата по ОВОС за изграждане на ваканционен комплекс в Иракли е проведена законосъобразно и при пълна прозрачност. До този момент тя не е обжалвана, нито са постъпвали възражения от заинтересувани страни.    пълният текст

10 декември
193 обекта бяха проверени от РИОСВ-Бургас през ноември, съставени са 12 акта за административни нарушения.   пълният текст

5 декември
Светозар Караиванов от Бургас спечели първо място в националния   конкурс на МОСВ "Обичам природата и аз участвам".   пълният текст

13 ноември
РИОСВ-Бургас проверява търговските обекти за платена продуктова такса на полимерните торбички.   пълният текст

9 ноември
В резултат на контролната дейност на РИОСВ-Бургас през октомври бяха съставени петнадесет акта и наложени седем текущи месечни санкции.   пълният текстархив новини


Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Н О В И Н И
КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 213
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF