Глоба и спиране на строителството в Иракли ще наложи РИОСВ-Бургас
Проверката на терен установи несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС

16 януари

    Принудителна административна мярка за спиране на строителството в Иракли ще наложи РИОСВ-Бургас заради констатирани несъответствия между одобрените параметри в издаденото Решение по ОВОС и разрешенията за строеж. По Закона за опазване на околната среда ще бъдат предприети административнонакзателни мерки срещу възложителя "Емона 2000" ЕООД. На фирмата инвеститор ще бъде наложена максималната глоба от 20 000 лв. поради факта, че се е отклонила като физически параметри на строителството от издаденото Решение по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.
    Разпоредената от министър Нона Караджова проверка на терен на строителството на ваканционния комплекс в Иракли, която беше извършена на 15 януари 2013 г., установи несъответствие между издадените от Община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС. За общо 8 бр. къщи и 3 склада над одобреното с Решението по ОВОС са били издадени разрешения за строеж.
    Строителството ще бъде спряно до отстраняване на констатираните нарушения.