Съдът потвърди наложена от РИОСВ-Бургас на община Несебър санкция за ПСОВ-Равда-Слънчев бряг

15 януари

    Административен съд - Бургас  потвърди решение на Районен съд - гр. Поморие за издадено от Директора на РИОСВ-Бургас наказателно постановление за налагане на санкция на община Несебър за обект ПСОВ Равда-Слънчев бряг - разширение, реконструкция и модернизация. Санкцията е текуща в размер на 74 635 лева месечно, считано от 17 август 2011 г. до 4 април 2012 г. и е наложена за констатирани превишения по показатели азот амониев, общ фосфор, биологична потребност от кислород, желязо, синтетични повърхностноактивни и екстрахируеми вещества.
    Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.