Издадени разрешителни за дейности с отпадъци

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-410-00 от 21.01.2013 г. на основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Шолц България" АД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-409-00 от 11.12.2012 г. на основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МВ Ойл" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-408-00 от 07.12.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Карина 91" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-369-03 от 12.07.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-369-00 от 15.11.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-401-00 от 06.07.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "БЕКИ 2008" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-266-02 от 29.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ЕВРО ИМПЕКС БУРГАС" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-266-00 от 04.08.2008 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-346-01 от 25.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "АРТ ПРОЕКТ-БГ" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-346-00 от 08.04.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-398-00 от 20.06.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ФЕНИКС ГАРАНТ" ЕООД, за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-397-00 от 19.06.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ЕКО АДЛЕР" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-369-02 от 12.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-369-00 от 15.11.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-393-00 от 21.04.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I" ЕООД, гр. Средец за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-399-00 от 04.07.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-400-00 от 04.07.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I" ЕООД, гр. Айтос за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-363-01 от 25.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ИВ ВАН АУТО" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-363-00 от 23.08.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-283-01 от 12.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ФРИ" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-283-00 от 03.12.2008 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-396-00 от 28.05.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II БУРГАС" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-392-00 от 21.04.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-393-00 от 21.04.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I" ЕOOД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-391-00 от 16.03.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ЛЕЯСТОМ" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-321-01 от 14.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 8, т. 1  от Закона за управление на отпадъците, на "ПЕТКОВ КАР" ЕООД за отказ за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-240-02 от 18.06.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ФЕНИКС ИНВЕСТ" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-240-00 от 04.02.2008 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-364-01 от 10.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "МАРСИАНИ" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-364-00 от 20.09.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-168-02 от 04.06.2012 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "ЧИКЪН ГРУП" ООД за продължаване срока на действие на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-168-00 от 08.06.2007 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-168-01 от 28.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ЧИКЪН ГРУП" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-168-00 от 08.06.2007 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-367-02 от 28.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "АЛСИ" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-367-00 от 08.11.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-373-01 от 18.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ЕКО МЕТАЛ ГРУП" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-373-00 от 05.01.2011 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-163-01 от 08.05.2012 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "ЕЛИТ ПЛАСТ - Таньо Боянов" за продължаване срока на действие на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-163-00 от 10.05.2007 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-365-01 от 08.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Беми-Серафим Боянов" за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-365-00 от 14.10.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-371-01 от 02.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-371-00 от 29.11.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-362-02 от 14.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ЕПП ОЙЛ" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-362-00 от 02.08.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-375-01 от 07.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Алмед" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-375-00 от 21.02.2011 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-351-03 от 07.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Барс 2006" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-351-00 от 19.05.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-335-01 от 17.05.2012 г. на основание чл. 45, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за управление на отпадъците, на "Винекс Славянци 95" АД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-335-00 от 19.12.2009 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-395-00 от 18.05.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Мина Черно море - Бургас" ЕАД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-65-04 от 26.04.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СПЕКТА АУТО" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-65-02 от 20.05.2009 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-394-00 от 25.04.2012 г. на основание чл. 45, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "АЙТОС МОБИЛ БОРСА" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-341-04 от 21.04.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ИНТЕРМЕТАЛ ГРУП" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-341-00 от 04.02.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-149-01 от 26.03.2012 г. на основание чл. 44, ал. 3  от Закона за управление на отпадъците, на "СЛАДКАР 2000" ООД за отказ за продължаване на срока на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-390-00 от 14.03.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1 и т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "СТАНДАРТ ИНВЕСТ" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-289-01 от 15.03.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ДЕЛФИН ОЙЛ" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-289-00 от 20.01.2009 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-329-01 от 23.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, във връзка с ал.1, т.4 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СЕ Борднетце България" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-329-00 от 03.11.2009 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-282-01 от 28.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, във връзка с ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на "Секанд лайф" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-282-00 от 08.12.2008 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-191-03 от 24.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Дакар 2004" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-191-00 от 25.09.2007 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-341-03 от 23.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Интерметал Груп" ООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-341-00 от 04.02.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-236-01 от 15.02.2012 г. на основание чл. 43, ал. 3, т.3 за прекратяване действието на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци на  "ПСЖ-България" ООД.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-385-01 от 13.02.2012 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Шилсън-Васил Николов" за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-385-00 от 11.12.2008 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-388-00 от 26.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Нюстрой" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-389-00 от 21.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Артебяла" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-386-00 от 10.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Ен Джи Ай - Лес" ООД   за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-227-01 от 31.01.2012 г. на основание чл. 43, ал. 3, т.3 за прекратяване действието на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци на  ЕТ "Арту-90".
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-387-00 от 24.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на  "Екипмар" ООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-385-00 от 06.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Ксантос-Коста Камбуров"   за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-384-00 от 04.01.2012 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "МБАЛ-Бургас" АД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-383-00 от 29.12.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Винекс Славянци" АД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-380-01 от 05.12.2011 г. на основание чл. 45, ал. 7, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Металс плюс" ЕООД за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 02-ДО-380-00 от 10.11.2011г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-382-00 от 30.11.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Уейст 2011" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-381-00 от 21.11.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Метал ресайклинг" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-380-00 от 10.11.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Металс плюс" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-378-00 от 15.06.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Атлант-Кръстев - Валентин Върбанов" за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-113-03 от 17.06.2011 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "Металпласт БГ" ООД за продължаване срока на действие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-101-03 от 28.05.2011 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "Пасат България" АД за продължаване срока на действие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-377-00 от 16.05.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Бургасцвет 90-Танев" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-162-02 от 20.04.2011 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "Торкрет" ЕООД за продължаване срока на действие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-58-02 от 15.04.2011 г. на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "ЗТВ" АД за отказ за продължаване срока на действие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-376-00 от 05.05.2011 г. на основание чл. 42, ал. 3, т.1 от Закона за управление на отпадъците, на "РТК" ООД за отказ за издаване на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-35-05 от 28.02.2011 г. на основание чл. 45, ал. 1, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Бета Комерсиал- Страшимир Йорданов" ООД за изменение и допълнение на Разрешение 02-ДО-35-04/30.03.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-341-01 от 22.02.2011 г. на основание чл. 45, ал. 1, т.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "Интерметал Груп" ООД за изменение и допълнение на Разрешение 02-ДО-341-00/04.02.2010 г. за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-375-00 от 21.02.2011 г. на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Алмед" ЕООД за разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-65-03 от 23.12.2010 г. на основание чл. 45, ал. 1, т. 1 и 5  от Закона за управление на отпадъците, на "Спекта Ауто" ООД за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-47-02 от 30.12.2010 г. на основание чл. 44 от Закона за управление на отпадъците, на "Океан шипинг" ЕООД за продължаване срока на действие на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-372-00 от 20.12.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Панджи 2000" ООД да извършва дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-113-02 от 10.12.2010 г. на основание чл. 45, ал. 1, т. 5  от Закона за управление на отпадъците, на "Металпласт БГ" ООД за изменение и допълнение на разрешение за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-371-00 от 29.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Вис Ойл Груп" ООД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, местност "Сулу дере", землище к-с. "Меден рудник" УПИ № 07079.9.376.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-370-00 от 22.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Пристанище Бургас" ЕАД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, "Княз Александър Батенберг" 1, Пристанище -Бургас, планоснимачен № 2429.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-40-04 от 17.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за именение на допълнение на разрешение № 02-ДО-40-02/8.11.2005 и № 02-ДО-40 -03/26.10.2006, на Кораборемонтен завод "Порт Бургас" АД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул Индустриална № 3,  планоснимачен № 20.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-369-00 от 15.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Строителни материали" АД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: м.с. Върли бряг, община Бургас, област Бургас, хвостохранилище "Върли бряг", парцел № 45 в землището на кв. Меден рудник, планоснимачен № 91.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-368-00 от 12.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Борела" ЕООД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: с. Константиново, община Камено, област Бургас - Цех за производтво на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво изделия..
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-367-00 от 08.11.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Алси" ЕООД да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: кв. Долно Езерово, гр. Бургас, област Бургас, местност "Караянос", УПИ І-2, масив 70.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-365-00 от 14.10.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на ЕТ "Беми-Серафим Боянов" да извършва дейности с отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: с. Ябълчево, община Руен, област Бургас, местност "Дос келеме", ПИ № 200009.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-364-00 от 20.09.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "Марсиани" ООД да извършва дейности по: Т/събиране и транспортиране/- R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 - R11 /предварително третиране/; R13 съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до  R12  на отпадъци на отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, местност "Сулу дере", УПИ XVI и XVII, землище на к-с Меден рудник.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено  РЕШЕНИЕ № 02-ДО-363-00 от 23.08.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, на "ИВ ВАН АУТО"ЕООД да извършва дейности по: Т/събиране и транспортиране/- R12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 - R11 /предварително третиране/; R13 съхраняване до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до  R12  на отпадъци на отпадъци на обект: Площадка №1, с местонахождение: гр. Айтос,община Айтос, област Бургас, местност "Герена", поземлен имот №000970.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № 02 - ДО - 362 - 01  от  17.08.2010 г. на основание чл. 45, ал.1, т.5  от Закона за управление на отпадъците на "ЕПП ОЙЛ" ЕООД - гр.Бургас за изменение и допълнение на издадено решение за дейности с отпадъци по Т, R12 и  R13  на отпадъците на обект: Площадка №1 с местонахождение:бласт Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, територия на "Бургаски корабостроителници" АД.
пълният текст
   
Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № 02-ДО- 362-00 от 02.08.2010 г. на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците на "ЕПП ОЙЛ" ЕООД да извършва дейности по Т, R12 и  R13  на отпадъците на обект:
1. Площадка №1 с местонахождение:бласт Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. "Комлушка низина" № 1, територия на "Бургаски корабостроителници" АД.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № 02 - ДО - 273 - 01  от  16.08.2010 г., на основание чл. 45, ал.1, т.5  от Закона за управление на отпадъците, за изменение и допълнение на издадено решение за дейности с отпадъци, на "ИНТЕРПЛАСТ - 2007" ЕООД на обект: Площадка №1 с местонахождение с. Ябланово, община Котел, област Сливен.
пълният текст   

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ № 02- ДО-273 -00 от 18.09.2008 г., на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал.1,т.1 от Закона за управле ние  на отпадъците, на "ИНТЕРПЛАСТ-2007" ЕООД да извършва дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране  и оползотворяване на отпадъците на обект: Площадка №1 с местонахождение с. Ябланово, община Котел, област Сливен, бивш стопански двор, имот №000717.
пълният текст