Издадени регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци


Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-7-00 от 29.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД за извършване на  дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-1-00 от 05.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "СТИЛИ КОМЕРС" ООД за извършване на  дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-2-00 от 12.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "НЕМЕЗИЯ" ООД за извършване на  дейности с отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-3-00 от 13.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "ПАНДЖИ 2000" ООД за извършване на  дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-4-00 от 13.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците, на "АНАСТАСИЯ" ЕООД за извършване на  дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-5-00 от 18.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "АНАСТАСИЯ" ЕООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци.
пълният текст

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава за издадено РЕШЕНИЕ за регистриране и издаване на регистрационен документ № 02-РД-6-00 от 28.09.2012 г. на основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл.35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на "СТИЛИ КОМЕРС" ООД за извършване на  дейности по третиране на отпадъци.
пълният текст