Издадени решения по ОВОС

Публикувано на 21.02.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/20.02.2013 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 20.02.2013 г. Решение № 2-1/20.02.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Удължаване и реконструиране на пистата на летателна площадка "Приморско", изграждане на втори перон и изграждане на Еър парк", с възложител "Приморско клуб" ЕАД.
Пълният текст на решението

Публикувано на 18.02.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/18.02.2013 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 18.02.2013 г. Решение № 1-1/18.02.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Път 1-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06", с възложител: Агенция "Пътна инфраструктура".
Пълният текст на решението

Публикувано на 01.08.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-4/27.07.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 27.07.2012 г. Решение № 4-4/27.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на 5 вилни сгради в ПИ №071017, землище с.Рудник, община Бургас".
Пълният текст на решението

Публикувано на 4.07.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-4/02.07.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 02.07.2012 г. Решение № 5-4/02.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за сезонно ползване в ПИ № 66528.1.231 и 66528.1.232, местност "Поляните", землище с. Синеморец, община Царево" с възложител: "Сити Инвест Пропърти" ЕООД. 
Пълният текст на решението

Публикувано на 4.07.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 6-4/04.07.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 04.07.2012 г. Решение № 6-4/04.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Комплекс за преработка на тежки нефтени остатъци на основната пощадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, землище гр.Камено и гр.Бургас, Община Камено и Община Бургас", с възложител "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.
Пълният текст на решението

Публикувано на 13.03.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-1/09.03.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 09.03.2012 г. Решение № 3-1/09.03.2012 г. за неодобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване, хотел и вилно селище в ПИ № 81178.40.366, местност "Ачмите", землище гр. Черноморец, община Созопол" с възложител: "Инвестдевелопмънт" ООД. 
Пълният текст на решението

Публикувано на 29.02.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/27.02.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Бургас съобщава за постановено на 27.02.2012 г. Решение БС № 2-1/27.02.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 11538.12.8, местност "Варницата", землище гр. Св. Влас, Община Несебър” с възложител: “Лондон кет” ООД.
Пълният текст на решението

Публикувано на 17.02.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/16.02.2012 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Бургас съобщава за постановено на 16.02.2012 г. Решение БС № 1-1/16.02.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище за добив на строителни материали – подземни богатства “Голеш”, землище с. Изгрев, Община Царево” с възложител: “РОКСИЛ” ООД.
Пълният текст на решението


архив решения ОВОС 2011
архив решения по ОВОС