Няма замърсяване с нефтопродукти по плажовете в община Царево

28 май

    РИОСВ-Бургас потърси съдействие от община Царево за извършване на проверка на място, която установи, че сигналът за замърсяване с нефтопродукти по плажовете в Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово не отговаря на истината.
    За резултата от извършената проверка е съставен констативен протокол от служители на общината, който е получен в инспекцията. При извършения обход и оглед на плажни ивици "Централен плаж" - с. Лозенец, плаж с. Варвара, плаж "Устието на р. Велека" с. Синеморец  и плаж "Бутамята" не са открити констатирани замърсявания от мазут или други петролни продукти.  Първоначално оповестената от някои медии информация за замърсяване на плажните ивици с мазут не се потвърди.