Списък на лица, притежаващи разрешение за транспортиране на отпадъци от лечебните заведения


ПУДООС - МОСВ, инсинератор "Александровска болница"
Адрес: София, район "Триадица", ул. "Георги Софийски" № 1
Тел: 02) 923 07 58; 02) 951 61 64; 02) 951 67 27
Лице за контакти: инж. Георги Стоянов
Разрешение № 12 - ИО - 390 - 00 от 25.9.2003 г., издадено от Директора на РИОСВ-София.

"МЕДИКОМ" ЕООД - оператор на инсинератора, разположен във ВМА
Адрес: гр. София, район Триадица, ул. "Георги Софийски" № З Тел: 02)9522701
Лице за контакти: Владимир Йорданов Баланов
Разрешение № 12-ДО-З89-00 от 01.9.2003г. издадено от Директора на РИОСВ-София.

"ЕКОМА" ЕООД
Адрес: гр.София, район Лозенец, ул. "Вишнева градина" № 20
Тел: 02) 87 57 103; 0888 2166 89Лице за контакти: Атанас Калчев
Разрешение № 12 - ДО - 424 - 00 от 26.05.2004г., издадено от Директора на РИОСВ-София.

ЕТ "ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА-2003"
Адрес: гр. Дупница, ул."Николаевска" № 52
Тел: 0898/796922Лице за контакти: Цветана Павлова
Разрешение № 12 - ДО - 422 - 01 от 27.08.2004 г., издадено от Директора на РИОСВ-София.

"ВАВИЛОН БЪЛГАРИЯ" АД
Адрес: район Триадица, ул. "Хан Крум" № 4Б Лице за контакти: Владимир Петков
Тел.: 02) 958 63 39
Разрешение № 12-ДО-500-00 от 28.01.2005 г., издадено от директора на РИОСВ-София.

"НЕДЖИН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Адрес: район Овча Купел, ул. "675" № 23 Лице за контакти: Димитър Неджин
Тел.: 02)98031 51
Разрешение № 12-ДО-541-00 от 23.06.2005 г., издадено от директора на РИОСВ-София.

ЕТ "ВАНДАРОС- ПЕТЪР ВАНДАРОВ"
Адрес: гр. Бургас, к-с "Изгрев" бл.56.
Тел: 056 / 4-94-20, 088 324 023
Лице за контакти: Петър Димитров Вандаров
Разрешение № 00 - ДО - 28 - 02 от 28.01.2004 г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

ЕТ "ЖОСИ - ЖЕЧКО СТОЙКОВ"
Адрес: гр. Сливен, кв."Даме Груев", бл.8, ап.15
Тел: 087 / 62 72 73
Лице за контакти: Жечко Стойков
Разрешение № 00 - ДО - 107 - 02 от 2.02.2004 г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

ЕТ "ТОНИ - 85 - ЕМИЛ МАРИНОВ"
Адрес: гр.София, р-н Красно село, бул. "Скобелев" № 7
Тел. 0899 104775Лице за контакти: Емил Маринов Маринов
Разрешение № 12-ДО-654-00/ 16.03.2006 г., издадено от директора на РИОСВ-София

ЕТ "ТОНЧЕВ И СИН - МИХАЛ ТОНЧЕВ"
Адрес: гр. София, район "Овча купел", бл. 505, вх. В, ап. З,
тел. 954 95 94;
Лице за контакти: Михал Тончев
Разрешение № 12-ДО-673-00 от 26.04.2006 г., издадено от директора на РИОСВ - София

"ТОГЕ" ООД
Адрес: гр. София, р-н "Сердика";
тел. 9624624
Лице за контакти: Младен Тошков Младенов;
Разрешение № 12-ДО-530-00 от 29.04.2005 г., издадено от директора на РИОСВ - София

ЕТ "АСТО - АСЕН ТОДОРОВ"
Адрес: гр. София, район "Надежда 1", бл. 150, вх. А, ет. 5, ап. 19
Тел. 02/ 8360105; 0899 445070Лице за контакти: Асен Ангелов Тодоров
Разрешение № 12-ДО-671-00 от 28.04.2006г., издадено от директора на РИОСВ - София

"Т.О.М ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Адрес: гр. София, район "Овча купел", ж.к. "Овча купел", бл.ЗЗ, вх.Г, ет.5, ап.94;
тел. 0888621543