Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Бургас
Зелен телефон - сигнали

КОНТАКТИ:
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 388
тел.:  056/ 813 205
факс: 056/ 813 200
e-mail: <riosvbs@unacs.bg>
2013 г.
м. януари